“Aisling Ghéar, founded in 1997 in West Belfast, represents the most sustained, innovative, and progressive theatrical experiment in Irish in recent decades.”

Prof. Brian O'Conchubhair The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre July 2016

Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

Productions / Leirithe

Mandragola

Callimaco, a handsome young devil has his heart set on a night of passion with Lucrezia, the wife of a stupid wealthy and impotent Florentine merchant - Nicia. Callimaco employs Liqurio, the...Read more >

Mandragola

Tá Callimacco, rógaire d'óganach ag brath oíche mhór collaíochta a bheith aige le Lucrezia, bean chéile le Nicia, liudramáin, éagumasach saibhir de chuid móruaisle Firéinse. Fostaíonn Callimacco...Níos mó a léamh >

Jack and the Beanstalk

The classic fairy tale of a young boy, who plants magical beans, outwits a giant ogre, wins the golden harp and the golden eggs and marries a Princess!!

Original Production...Read more >

Jack agus an Gas Pónaire

Dráma nua scríofa dírithe ar pháistí bhunscoile Coimriú: An síscéal clasiceach faoin ghasúr a chuireann pónaír draíochta, buaileann bob ar arrach, buann cláirseach órga agus na...Níos mó a léamh >

Translations by Brian Friel

British Army's have settled in a Gaeltacht area and map the area they intend to draw up. Focus concentrates on Gaelic Cultural erosion and love association between one soldier and a young woman of...Read more >

Aistriúcháin le Brian Friel

Tá Arm na Breataine i ndiaidh lonnú i gceantar Gaeltachta agus rún acu léarscáil an limistéar a tharraingt suas. Dírítear fócas ar chreimeadh an Chultúir Ghaelaigh agus ar chumann grá idir...Níos mó a léamh >

Hot of the Press

A new play written and developed by Jerry Cairealláin about the corruption in the media and in Belfast after the ceasefire.

Original Production

Playwrights...Read more >

Úr Te Bruite

Dráma nua scríofa agus forbartha ag Gearóid Ó Cairealláin faoi cleasaíocht agus caimiléireacht sa pholatíocht agus sna mean cumarsáide i mBéal Feirste taréis an sos cogaidh.

An...Níos mó a léamh >

Shirley Valentine

A housewife from Liverpool who feels herself talking to the wall and is preparing eggs and chips for her husband. She does not understand what happened to her life and she puts scenes from life...Read more >

Shirley Valentine

Monológ mheidhreach ag bean tí as Learpholl a mhothaíonn í féin ag caint leis an bhalla agus í ag ullmhú ubh agus sceallóga dá fear céile. Ní thuigeann sí cad a tharla dá saol agus cuireann sí...Níos mó a léamh >

Pages