Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

Translations by Brian Friel

Translations by Brian Friel

British Army's have settled in a Gaeltacht area and map the area they intend to draw up. Focus concentrates on Gaelic Cultural erosion and love association between one soldier and a young woman of the place, creating a society that does not language, or lack of, inhibit the love.

Playwright: Brian Friel
Translation: Breandán Ó Doibhlinn
Date of first production: 10 July 2002
Venue: Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich

Original Cast  
Manas Séamas Ó hAodha
Sábha Ambra Bergasamo
Séimí Dónall Mac Giolla Chóill
Máire Dearbhla Hannigan
Dualtach Nollaig Mag Aoidh
Bríd Bríd Ó Gallchoir
Aodh Niall Cíosóg
Eoghan Pilib Mac Cathmhaoil
Lieut. Yolland David Walker
Capt. Lancy Mark Claney
Production Team  
Director Bríd Ó Gallchóir
Lighting Designer Conleth White
Set Designer Sabine D'argent

 

Aistriúcháin le Brian Friel

Tá Arm na Breataine i ndiaidh lonnú i gceantar Gaeltachta agus rún acu léarscáil an limistéar a tharraingt suas. Dírítear fócas ar chreimeadh an Chultúir Ghaelaigh agus ar chumann grá idir saighdiúr amháin agus bean óg de chuid na háite, cumann a chruthaíonn nach gcuireann teanga, nó a easpa, bac ar an ghrá.

Scríbhneoir: Brian Friel
Aistiúcháin: Breandán Ó Doibhlinn

Dáta an chéad léirithe: 10 Iúil 2002
Ionad: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Cliar Bhunaidh  
Manas Séamas Ó hAodha
Sábha Ambra Bergasamo
Séimí Dónall Mac Giolla Chóill
Máire Dearbhla Hannigan
Dualtach Nollaig Mag Aoidh
Bríd Bríd Ó Gallchoir
Aodh Niall Cíosóg
Eoghan Pilib Mac Cathmhaoil
Lieut. Yolland David Walker
Capt. Lancy Mark Claney
Foireann Léirithe  
Stiúrthóir Bríd Ó Gallchóir
Dearthóir Soilsithe Conleth White
Dearthóir Seite Sabine D'argent