“Aisling Ghéar, founded in 1997 in West Belfast, represents the most sustained, innovative, and progressive theatrical experiment in Irish in recent decades.”

Prof. Brian O'Conchubhair The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre July 2016

Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

Translations by Brian Friel

Translations by Brian Friel

British Army's have settled in a Gaeltacht area and map the area they intend to draw up. Focus concentrates on Gaelic Cultural erosion and love association between one soldier and a young woman of the place, creating a society that does not language, or lack of, inhibit the love.

Playwright: Brian Friel
Translation: Breandán Ó Doibhlinn
Date of first production: 10 July 2002
Venue: Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich

Original Cast  
Manas Séamas Ó hAodha
Sábha Ambra Bergasamo
Séimí Dónall Mac Giolla Chóill
Máire Dearbhla Hannigan
Dualtach Nollaig Mag Aoidh
Bríd Bríd Ó Gallchoir
Aodh Niall Cíosóg
Eoghan Pilib Mac Cathmhaoil
Lieut. Yolland David Walker
Capt. Lancy Mark Claney
Production Team  
Director Bríd Ó Gallchóir
Lighting Designer Conleth White
Set Designer Sabine D'argent

 

Aistriúcháin le Brian Friel

Tá Arm na Breataine i ndiaidh lonnú i gceantar Gaeltachta agus rún acu léarscáil an limistéar a tharraingt suas. Dírítear fócas ar chreimeadh an Chultúir Ghaelaigh agus ar chumann grá idir saighdiúr amháin agus bean óg de chuid na háite, cumann a chruthaíonn nach gcuireann teanga, nó a easpa, bac ar an ghrá.

Scríbhneoir: Brian Friel
Aistiúcháin: Breandán Ó Doibhlinn

Dáta an chéad léirithe: 10 Iúil 2002
Ionad: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Cliar Bhunaidh  
Manas Séamas Ó hAodha
Sábha Ambra Bergasamo
Séimí Dónall Mac Giolla Chóill
Máire Dearbhla Hannigan
Dualtach Nollaig Mag Aoidh
Bríd Bríd Ó Gallchoir
Aodh Niall Cíosóg
Eoghan Pilib Mac Cathmhaoil
Lieut. Yolland David Walker
Capt. Lancy Mark Claney
Foireann Léirithe  
Stiúrthóir Bríd Ó Gallchóir
Dearthóir Soilsithe Conleth White
Dearthóir Seite Sabine D'argent