“Aisling Ghéar, founded in 1997 in West Belfast, represents the most sustained, innovative, and progressive theatrical experiment in Irish in recent decades.”

Prof. Brian O'Conchubhair The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre July 2016

Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

The Poor Mouth

The Poor Mouth

This was a first for Aisling Ghéar Theatre Company – an adaptation from a novel to a script for the stage. And boy were we excited!!

The Poor Mouth relates the story of one Bonaparte O'Coonassa, 'son of Michealangelo son of Patrick, son of Owen, son of Sarah, son of Thomas, son of Maire’ !! born in a cabin in a fictitious village called Corkadoragha in western Ireland. From the front door of this ‘small lime-white house situated in the corner of the Glen’ you could (allegedly) see - Gweedore, Connemara, Galway, the island of Aran and The Great Blaskets!!! Famed as much for its beauty as the abject poverty of its residents, the daily fare consists of potatoes which they shared with a horse called Charlie, a bunch of sheep ‘a slim thighed cow’, a clutch of chickens and Ambrose the pig!! This is a rampantly scathing satire on the Irish, surreal, far fetched, full of fierce pessimism and biting wit – Monty Python before there was Monty Python! It caused an uproar among ‘the gate keepers of Irish tradition’ when it was first published in 1941. Nevertheless ‘Flann O’Brien’s talent for finding humour in the doom and despair of the Irish mindset is a marvel and a joy’.

Original Production

Author: Flann O'Brien
Date of first production: 6 November 2009
Venue: Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich

Original Cast  
Bonapart Ó Cúnasa Tony Devlin
The Auld Grey Man / The School Master / Bonapart's Father Donncha Crowley
Bonapart's Mother / Sitric O Sánasa Mary Ryan
The Inspector / Nábla O'Donnell / President of the Gaelic League / The Policeman Melanie Clark Pullen
Production Team  
Director Bríd Ó Gallchóir
Set Designer Niall Rea
Lighting Designer Darren Willingham
Costume Design Rebkah Coote
Production Manager Gary Kearney
Technician Stage Manager Rory Casey
Technician Marc O Shea
Set Builder Séan Mac Seaín & J Bell
Scenic Artist Lauren Young
Photographer Kiri Barker
Translator Conor Blaney

 

An Béal Bocht

Talamh nua a bhí ann do Chompántas Amharclainne Aisling Ghéar – aistriú úrscéil chun stáitse. Agus nach muid a bhí corraithe faoi!

Is é atá sa Bhéal Bocht ná scéal Bonapárt O’Coonasa, ‘Michealangló, Pheadair, Eoghain, Shorcha, Thomáis agus Mhaíre’, fear a tháinig ar an saol i sráidbhaile samhailteach Chorca Dorcha in iarthar na hÉireann. Ó thairseach an ‘teach beag aolbhán neamhfholláin gur mhaireamar ann, é suite in ascaill an ghleanna’, bhí radharc (dar leis) ar Ghaoth Dobhair, ar Chonamara, ar Ghaillimh, ar Oileáin Árann agus ar an Bhlascaod Mhór. Le hais a chéile atá an áilleacht agus an bhochtaineacht sa sráidbhaile. Prátaí an príomhbhia laethúil agus roinneann siad iad le capall darb ainm Charlie, scata caorach, ‘bó na masaí tanaí’, ál sicíní agus Ambrose, an mhuc. Aoir osréalach, lán le doirbhíochas agus le greann géar gonta – Monty Python sula raibh ann do Monty Python! Ba é ba chúis le suaitheadh mór i measc ‘gheatóirí an traidisiúin Ghaelaigh’ nuair a foilsíodh in 1941 é. Mar sin féin, ‘an bua atá ag Flann O’Brien, gur féidir leis an greann a aimsiú i nduibheagán an mheoin Éireannaigh, is bua gliondrach iontach é’

An Léiriú Bunaidh

Scríbhneoir: Flann O'Brien
Dáta an chéad léirithe: 6 Samhain 2009
Ionad: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Cliar Bhunaidh  
Bonapart Ó Cúnasa Tony Devlin
An Sean Duire Liath / An Máistir Scoile / Áthair Bhonapart Donncha Crowley
Máthair Bhonapart / Sitric O Sánasa Mary Ryan
Máirtín Ó Cúnasa/ An Cigire / Nábla O’Donnell / Uachtarán Chonradhna Gaeilge / An Garda Melanie Clark Pullen
Foireann Léirithe  
Stiúrthoir Bríd Ó Gallchóir
Dearthóir Seit Niall Rea
Dearthóir Soilsithe Darren Willingham
Dearthóir Cultacha Rebkah Coote
Bainisteoir Léirthe Gary Kearney
Bainisteori Stáite Rory Casey
Teicneoir Marc O Shea
Tógálaí Seit Séan Mac Seaín & J Bell
Maisitheoir Stáitse Lauren Young
Grianghafadóir Kiri Barker
Aistritheoir Conor Blaney