“Aisling Ghéar, founded in 1997 in West Belfast, represents the most sustained, innovative, and progressive theatrical experiment in Irish in recent decades.”

Prof. Brian O'Conchubhair The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre July 2016

Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

Memory

Memory

As part of the special supporting programme around the Poppies: Weeping Window installation at the Ulster Museum, Aisling Ghéar are delighted to present ‘Cuimhne/Memory’ – a unique performance by Irish language artists reflecting on the themes of remembrance and memory, lost memories and lost stories. The performance will incorporate a visual installation designed by acclaimed video artist Oisín O’Brien, a specially commissioned poem by Seán Ó Muireagáin, contemporary music from singer songwriter J.J. Ó Dochartaigh and traditional music from Donal O’Connor. Also included will be a segment from new young writer and Tyrone woman, Susannah McKenna’s one woman show, Alice Milligan – A Girl of Genius. Milligan a poet, journalist and Republican was of Presbyterian background whose brother fought in the First World War. ‘Cuimhne/Memory’ was commissioned by BIAF and is generously supported by 14-18 NOW

Friday 3rd & Sat 4th Nov 1pm and 3pm

This event will be promenade style and is bi-lingual.

Cuimhne

Mar chuid de chlár tacaíochta ar leith don Phoipín: suiteáil Fuinneog na nDeor ag Iarsmalann Uladh, cuireann Aisling Ghéar i bhur láthair ‘Cuimhne/Memory’ – léiriú uathúil le healaíontóirí Gaeilge ag machnamh ar théamaí an chuimhneacháin agus na cuimhne, cuimhní agus scéalta caillte. Mar chuid den léiriú beidh suiteáil fhísiúil deartha ag an ealaíontóir físeáin Oisín O’Brein, dán a coimisiúnaíodh go speisialta le Seán Ó Muireagáin, ceol comhaimseartha le J.J. Ó Dochartaigh agus ceol traidisiúnta le Dónall O’Connor. Ina theannta sin, beidh píosa ón scríbhneoir óg úr as Tír Eoghain, Susannah McKenna, as a seó aonair, Alice Milligan – A Girl of Genius. Milligan, file, iriseoir agus Poblachtach ó chúlra Preispitéireach ar throid a deartháir sa Chéad Chogadh Domhanda. Ba é BIAF a choimisiúnaigh ‘Cuimhne/Memory’ le tacaíocht fhlaithiúil ó 14-18 NOW.

De hAoine 3ú & 4ú Samhain 1in agus 3in

Déanfar an imeacht seo sa stíl promanáid agus beidh sé dátheangach.