“Aisling Ghéar, founded in 1997 in West Belfast, represents the most sustained, innovative, and progressive theatrical experiment in Irish in recent decades.”

Prof. Brian O'Conchubhair The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre July 2016

Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

Makaronik by Dave Duggan

Makaronik by Dave Duggan

It’s the year 2084 in a world where ‘The Empire’ reigns supreme. Most European languages are forbidden. We’re introduced to the menacing wilderness that was once Belfast. Makaronik, the last woman standing, has been instructed by ‘The Centre’ to wrap up her archive and send back all remnants of the Irish language for ‘storage’. Diarmuid and Gráinne, two high level officials, arrive to ensure that all goes smoothly and that Makaronik comes back with them….. but will it all go as smoothly as planned? Futuristic, yet rooted in an ancient tradition - think of Beckett’s Endgame, Ridley Scott’s Bladerunner, with just a hint of The Matrix –  Makaronik by Dave Duggan asks big questions about the relentless drive of technology, as it makes the world seem smaller. It asks what are we losing out on? It’s also a story about home, security, and the basic human need to create family and community, even under the most alien of circumstances. A struggle that is at the beating heart of Makaronik.

Liz Fitzgibbon - Makaronik

Mary Conroy - Gráinne

Cillian O Gairbhí - Diarmuid

Audience Feedback

Trailor 3

Exciting New Trailer 2

Trailer 1

 

Makaronik le Dave Duggan

An bhliain 2084 atá ann agus an domhan mór faoi cheannas iomlán ag ‘an Impireacht’. Tá cosc ar an chuid is mó de theangacha na hEorpa. Cuirtear inár láthair an fiántas bagrach arbh é Béal Feirste é uair den tsaol. Is í Makaronik bean dheireanach seasta an fhóid. Ordaíonn ‘an tIonad’ di deireadh a chur lena hobair chartlainne agus iarsmaí uilig na Gaeilge a sheoladh ar ais le go gcuirfear ‘i dtaisce’ iad. Is beirt ard-oifigeach iad Diarmuid agus Gráinne agus dualgas orthu a chinntiú go gcuirfear gach rud i gcrích go rianúil agus go bpillfidh Makaronik leo. Ach an mbeidh sé chomh furasta sin? Den todhchaí é Makaronik ach é fréamhaithe fosta i dtraidisiún ársa – smaoinigh ar Críoch-Chluiche Beckett, Bladerunner Ridley Scott le blaiseadh beag den Matrix. Cuireann dráma seo Dave Duggan ceisteanna móra faoi shíorbhrú chun cinn na teicneolaíochta a dhéanann an domhan a chrapadh. Cad é atá á chailleadh againn dá bharr? Scéal é fosta faoin bhaile, faoin tsábháilteacht agus faoin bhunriachtanas dhaonna sin a thugann orainn teaghlach agus pobal a chruthú, faoi na coinníollacha is aduaine féin – streachailt atá ag croílár Makaronik.

Liz Fitzgibbon - Makaronik

Mary Conroy - Gráinne

Cillian O Gairbhí - Diarmuid

 

Audience Feedback

Réamhbhlaiseadh 3

Réamhbhlaiseadh Spreagúil

Trailer