“Aisling Ghéar, founded in 1997 in West Belfast, represents the most sustained, innovative, and progressive theatrical experiment in Irish in recent decades.”

Prof. Brian O'Conchubhair The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre July 2016

Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

The Fadgies @ The Belfast Arts Weekender

The Fadgies @ The Belfast Arts Weekender

The Fadgies

Meet at the Culturlann, 216 Falls Rd

Sunday 4 March Shows at 1pm, 3pm and 5pm

25min bi-lingual show,

Irish and English Set in a traditional red brick terrace house, Aisling Ghéar Theatre Co invites you into the world of The Fadgies - native Irish speakers from Omeath in Carlingford who settled and worked in Belfast’s famous markets. The Fadgies made a huge contribution to the economy of the city and also helped to create the city’s first Urban Gaeltacht Quarter. Many of their descendants later settled on the Falls Road - Mileady’s Fruit Shop at 243 Falls Rd survived until the 1990s and Stephen Marley had a fishmonger at 204 Falls Rd until the 1950s. The show is a fascinating insight into the period, packed with information and anecdotes:

Numbers are limited to 10.

Meet at the Cultúrlann, 216 Falls Rd, Belfast and enjoy a ‘cupán tae’ and a bun.

You will be guided to the venue within a short walking distance. Wrap up for warmth and expect to walk up and down stairs. In addition,

Aisling Ghear has worked in collaboration with a local artist, the arts programme at the Upper Springfield Development Trust and Club Óige na bhFál/Falls Road Youth Club to create a temporary public art piece to commemorate The Fadgies. This will be displayed at the front of the Cultúrlann.

To book your place on the show please email: Catherine@aislingghear.com

This event is part of Belfast Arts Weekender supported by Belfast City Council: www.belfastcity.gov.uk/artsweekender

Thwe Fadgies @ The Belfast Arts Weekender

Na Fadgies

Buaileadh ag an Chultúrlann 216 Bóthar na bhFál

Dé Domhnaigh 4ú Márta, Seó ag 1in, 3in agus 5in

Seó 25 bomaite, dhátheangach, Gaeilge & Béarla

Suite i dteach sraithe brící dearga, tugann Aisling Ghéar thú isteach go domhain na Fadgies – cainteoirí dúchais Gaeilge as Ó Méith i gCairlinn an chuir fúthu san margaidh i mBéal Feirste. Is mór an ranníocaíocht a rinne na Fadgies do gheilleagar na cathrach agus chuidigh siad le bunú an chéad Ghaeltacht uirbeach. Shocraigh mórán dá sliocht ar Bhóthar na bhFál ina dhiaidh sin – Siopa Torthaí Mileady’s 243 Bóthar na bhFál a mhair go dtí na 1990igí agus Stephen Marley ceannaí éisc ag 204 Bóthar na bhFál go dtí na 1950igí. Is léargas iontach an seó seo sa tréimhse sin, lá eolais agus scéilíní:

Uasteorainn lucht féachana: 10.

Buail le chéile ag an Chultúrlann 216 Bóthar na bhFál agus gheofar tae agus bonnóg.

Treorófar go dtí an láthair atá gearr go leor. Cuir éadaí té ort bí ag súil le suas agus síos staighre. Ina theannta sin, tá Aisling Ghéar ag comhoibriú le healaíontóirí áitiúla, clár na n-ealaíona ag Iontaobhas Forbartha Bharr an Chluanaí agus Club Óige na bhFál le píosa sealadach ealaíne poiblí leis na Fadgies a cheiliúradh. Beidh sé seo ar taispeáint os cionn na Cultúrlainne.

Le háit a chur in áirithe ag an seó cuir ríomhphost chuig: Catherine@aislingghear.com

This event is part of Belfast Arts Weekender supported by Belfast City Council www.belfastcity.gov.uk/artsweekender