“Aisling Ghéar, founded in 1997 in West Belfast, represents the most sustained, innovative, and progressive theatrical experiment in Irish in recent decades.”

Prof. Brian O'Conchubhair The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre July 2016

Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

Celebration Marquee @ Féile

Celebration Marquee @ Féile

Working with local artists and members of the Falls Rd Youth Club, we aim to take part in the Féile Parade, with original artwork around the ancient story of Lúgh, the Celtic Sun God who defeated the powers of the evil Crum Dubh and returned the harvest to mankind. After the Parade, come along to the Ceiliúradh/Celebration Marque in Falls Park and enjoy a fun filled afternoon with music, feasting, athletic contests and a drama telling the story of Lúgh.

If you’re a budding artist, actor, craft maker, musician or sports person we’d like to hear from you on facebook.com/aislingghear

Ceiliúradh@ Féile

Ag obair le healaíontóirí áitiúla agus baill Chumann Óige Bhóthar na bhFál, tá sé d’aidhm againn a bheith páirteach i bParáid na Féile, le bunsaothar ealaíne faoi sheanscéal Lú, Dia Ceilteach na Gréine a chloígh Crum Dubh agus cumhacht a oilc agus a thug ar ais an fómhar don chine daonna. I ndiaidh na Paráide, tar chuig an cheiliúradh san Ollphuball i bPáirc na bhFál agus bain sult as tráthnóna lán spraoi, le ceol agus féastú, comórtais spóirt agus dráma a insíonn scéal Lú.

Más ábhar ealaíontóra, aisteora, ceardaí, ceoltóra nó duine spóirt, ba mhian linne cluinstin uait ar: facebook.com/aislingghear