Facebook  Twitter  YouTube

 

Caoimhe & the Midnight Visit

Caoimhe & the Midnight Visit

Caoimhe and the Midnight Visit

Caoimhe is a naughty girl. She messes about at school, gives her parents a hard time and worst of all, she doesn’t speak Irish. But one night, after being sent to bed early, she has an adventure that changes everything for ever. This is a story that teaches her about sharing, being kind and caring and the fun she could have using her Irish.

Duration: 40 minutes

 

 

Caoimhe & Cuairt ag Meán Oíche

Caoimhe & Cuairt ag Meán Oíche’
Bíonn Caoimhe ag pleidhcíocht ar scoil, tugann sí trioblóid dá tuismitheoirí agus mar bharr ar an donas, diúltaíonn sí Gaeilge a labhairt. Ach oíche amháin, i ndiaidh di a bheith curtha a luí go luath, tarlaíonn ...eachtra a athraíonn achan rud go deo. Tagann spioraid ársa Laochra Gael ar cuairt chuici agus is iad a mhúineann ceachtanna luachmhara di faoin tsaol, faoin ghrá agus faoin tairbhe atá le baint as na glasraí a ithe! Foghlaimíonn sí faoin roinnt, faoina bheith cineálta caradach agus faoin spraoi a bheadh aici ach í an Ghaeilge a labhairt. Beifear ag dúil le rannpháirtíocht iomlán an lucht féachana!

Fad: 40 bomaite