“Aisling Ghéar, founded in 1997 in West Belfast, represents the most sustained, innovative, and progressive theatrical experiment in Irish in recent decades.”

Prof. Brian O'Conchubhair The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre July 2016

Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

Caoimhe & the Midnight Visit

Caoimhe & the Midnight Visit

Caoimhe and the Midnight Visit

Caoimhe is a naughty girl. She messes about at school, gives her parents a hard time and worst of all, she doesn’t speak Irish. But one night, after being sent to bed early, she has an adventure that changes everything for ever. This is a story that teaches her about sharing, being kind and caring and the fun she could have using her Irish.

Duration: 40 minutes

For ages 5+

Caoimhe & Cuairt ag Meán Oíche

Caoimhe & Cuairt ag Meán Oíche’ – i gcomhar le hAisling Óg.
Bíonn Caoimhe ag pleidhcíocht ar scoil, tugann sí trioblóid dá tuismitheoirí agus mar bharr ar an donas, diúltaíonn sí Gaeilge a labhairt. Ach oíche amháin, i ndiaidh di a bheith curtha a luí go luath, tarlaíonn ...eachtra a athraíonn achan rud go deo. Tagann spioraid ársa Laochra Gael ar cuairt chuici agus is iad a mhúineann ceachtanna luachmhara di faoin tsaol, faoin ghrá agus faoin tairbhe atá le baint as na glasraí a ithe! Foghlaimíonn sí faoin roinnt, faoina bheith cineálta caradach agus faoin spraoi a bheadh aici ach í an Ghaeilge a labhairt. Beifear ag dúil le rannpháirtíocht iomlán an lucht féachana!

Fad: 40 bomaite
Fóirsteanach d’aois 5+