“Aisling Ghéar, founded in 1997 in West Belfast, represents the most sustained, innovative, and progressive theatrical experiment in Irish in recent decades.”

Prof. Brian O'Conchubhair The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre July 2016

Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

Alice Milligan - A Girl Of Genius

Alice Milligan - A Girl Of Genius

Aisling Ghéar presents ‘Alice Milligan – a Girl of Genius’ by Susannah McKenna Alice Milligan – journalist, political activist, feminist, human rights campaigner, 'Cultural Ambassador' and theatre pioneer, was an icon of Ireland’s great renaissance of the late 19th Century. With a coterie of friends that included WB Yeats, Tomas MacDonagh, Arthur Griffith, Maud Gonne, Roger Casement and James Connolly, her immense contribution achieved an extraordinary global reach.

Her newspaper articles were widely read in South Africa, America, Europe and South America, and she was hugely successful in connecting with the Irish Diaspora in the States. She was considered the most successful producer of theatre in Ireland and was one of the first to employ Irish actors. Born in 1866, one of 13 children into a middle class Protestant Unionist family in Co Tyrone, she attended Methodist College, Belfast and then studied history and literature at King's College London. She was hailed as the 'infant nurse' of the biggest Irish political movement in the 1920s, and was a tireless human rights campaigner as well as an organiser of the Irish language movement in Ulster. This unique one woman show charts the extraordinary life of a remarkable pioneer.

‘She was one of those rare souls who could embrace radical politics without ever lapsing into fanaticism or intolerance.’ Alice Milligan and the Irish Cultural Revival by Catherine Morris

‘Alice Milligan is possibly the best kept secret in Irish history’ Fiona Shaw, Actor


24 July - Mhic Reachtain Centre, Antrim Rd, Belfast @ 8pm as part of Scoil Shamraidh Mhic Reachtain,

6 August - Cultúrlann McAdam Ó Fiaich @ 2pm & 8pm as part of Féile an Phobail.

24 August - Linenhall Library, Belfast @ 6pm

26 August - East Belfast Mission, Belfast @ 8pm as part of the Liú Lúnasa Festival

1 September - Smock Alley Theatre, Dublin @ 8pm

3 September - Cork Arts Theatre, Cork  @ 8pm

7 September - Áras Éanna Arts Centre, Inis Oirr, Galway @ 8pm

9 September - Strule Arts Centre, Townhall Square, Omagh @ 9pm

13 November - The Patrician Hall, Carrickmore, Co Tyrone @ 8pm

22 November - Cultúrlann Uí Chanáin, Doire @ 2pm & 7.30pm

25 November - ISLAND Arts Centre, Lisburn @8pm

Alice Milligan - A Girl Of Genius

'Alice Milligan', cailin na hardéirime (an ghiniais) le Susannah McKenna.

Alice Milligan - iriseoir, gníomhaí polaitiúil, feimineach, gníomhaí ar son chearta an duine, Ambasadóir Cultúrtha, ceannródaí amharclann, íocón Renaissance mór an naoú haois déag. Le sainghrúpa de dhlúthchairde; WB Yeats, Tomas MacDonagh, Arthur Griffith, Maud Gonne,Roger Casement agus James Connolly ina measc. bhí a héachta olmhóra ar eolas ar fud an domhain. Léadh a cuid alt go forleathan san Aifric Theas, i Meiriceá, san Eoraip agus i Meiriceá Theas. agus d'éirigh go mór léi diaspóra na hÉireann a cheangal sna Stáit Aontaithe. Tá sé ráite léi gurb í an léiritheoir stáite ba rathúla in Éirinn, ba í an chéad duine a d'fhostaigh aisteoirí Éireannacha. Rugadh in 1866 í, i dteaghlach meánaicme Protastúnach Aontachtach i gContae Thír Eoghain, duine amháin as chlann de 13. D'fhreastail sí ar Choláiste Meitidisteach i mBéal Feirste sula ndearna sí staidéar ar an litríocht i gColáiste An Rí i Londain. Tugadh 'infant nurse' na gluaiseachta polaitiúla ba mhó in Éirinn sna 1920ig uirthií agus ba feachtasóir gan sos í ar son ceart na ndaoine agus bhí sí ina eagraí ar ghluaisceaht na Gaeilge i gCúige Uladh. Rianaíonn an seó aonair seo saol neamhchoitianta na mná ceannródaithe seo.

Ba duine de na daoine aonair sin a thug chuici an pholaitíocht radacach gan titim isteach sa fhanaiceacht na san éadulaingt. Alice Milligan and the Irish Cultural Revival le Catherine Morris.

Alice Milligan an rúd is mó faoi cheilt i stair na hÉireann. Fiona Shaw, aisteoir.


24 Iúil -  Mhic Reachtain ,  Béal Feirste @ 8in,  Scoil Shamraidh Mhic Reachtain,

6 Lúnasa - Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste @ 2rn & 8in,  Féile an Phobail.

24 Lúnasa - Linenhall Library, Béal Feirste @ 6in

26 Lúnasa -  East Belfast Mission, Béal Feirste @ 8in,  Liú Lúnasa

1 Meán Fomhair - Smock Alley Theatre, Baile Átha Cliath @ 8in

3 Meán Fomhair - Cork Arts Theatre, Corcaigh  @ 8in

7 Meán Fomhair -  Áras Éanna, Inis Oirr, Gaillimh @ 8in

9 Meán Fomhair - Townhall Square, Ómaigh @ 9in

13 Samhain - The Patrician Hall, Carrickmore @ 8.i.n.

22 Samhain - Cultúrlann Uí Chanáinn @ 2.i.n & 7.30.i.n.

25 Samhain, ISLAND Arts Centre @ 8in