“Aisling Ghéar, founded in 1997 in West Belfast, represents the most sustained, innovative, and progressive theatrical experiment in Irish in recent decades.”

Prof. Brian O'Conchubhair The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre July 2016

Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

Aisling Ghéar’s 20th Anniversary – a journey in Irish Theatre.

Aisling Ghéar’s 20th Anniversary – a journey in Irish Theatre.

Aisling Ghéar – the Irish language theatre company in NI, is kicking off its’ Anniversary Year with a Retrospective Exhibition, looking at the company’s work since in 1997, alongside events in its’ home city of Belfast. Photographs, newspaper articles, features, reviews, programmes and various yards of 35mm film, liberated from friends, family and a number of the city’s foremost organisations, have yielded a very unique treasure trove! With its roots firmly in the city while taking its work to the four corners of the country, even in tough times, Aisling Ghéar invites you to, take a look back, with a sense of pride and achievement in the company’s progress and, feel confident that it will continue to thrive for the next generation.

9th March – 14 April 2017, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Teil: 028 9096 4180

10 May – 28th May 2017,The Ulster Museum

Teil: 028 9044 0000

6th June – 29th June 2017, Cork City Library

Teil: +353 21 4924909

17th July – 30th July, Galway International Arts Festival – Venue tbc

22nd September, Culture Night Belfast – Venue tbc

3rd October – 20th October 2017 Derry Central library, Foyle Street

Teil: 028 7122 9990

27th October – 30th October Oireachtas, Kilkenny Venue tbc

6th November – 24th 2017 Regional Cultural Centre, Letterkenny

Teil: +353 74 912 91

Ceiliúradh 20 bliain Aisling Ghéar - turas amharclannaíochta

Tá Aisling Ghéar – Compántas drámaíochta Gaeilge i dTuaisceart Éireann, ag cur tús, sa bhliain chomóraidh seo, le Taispeántas Aisbhreathnaitheach, ag coimhéad obair an chompántais ó bhí 1997 ann, i dteannta imeachtaí ina cathair dhúchais féin, Béal Feirste. Grianghraif, ailt nuachtán, gné-ailt, athbhreithnithe, cláir agus slata áirithe scannán 33mm, fuascailte ó chairde, teaghlach agus ó roinnt phríomh-eagraíochtaí na cathrach, a nochtann ciste fionnta uathúil! Agus é fréamhaithe go daingin sa chathair ach ag tabhairt na hoibre chuig na ceithre hairde, fiú sa saol crua atá ann, tugann Aisling Ghéar cuireadh duit, amharc siar, le bród agus le rí-ghnóthachtáil in dul chun cinn an chompántais agus, le misneach ionat go mbeidh rath air san am atá le theacht.

9 Márta – 14 Aibreán 2017 Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Teil: 028 9096 4180

10 Bealtaine - 28 Bealtaine 2017 The Ulster Museum

Teil: 028 9044 0000

6 Meitheamh – 20 Meitheamh, Cork City Library

Teil +353 21 4924909

17th Luíl – 30 Lúil,  Galway International Arts Festival- Venue tbc

22 Meán Fómhair, Culture Night Belfast venue tbc

3 Deireadh Fómhair – 20 Deireadh Fómhair Derry Central library, Foyle Street

Teil: 028 7122 9990

27 Deireadh Fómhair – 30 Deireadh Fómhair Oireachtas, Kilkenny Venue tbc

6 Samhain – 24 Samhain 2017 Regional Cultural Centre, Letterkenny

Teil: +353 74 912 91