“Aisling Ghéar, founded in 1997 in West Belfast, represents the most sustained, innovative, and progressive theatrical experiment in Irish in recent decades.”

Prof. Brian O'Conchubhair The Oxford Handbook of Modern Irish Theatre July 2016

Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

The Irish Houses – the story of the Shaw’s Rd Gaeltacht

Fuair muid maoiniú ó Chiste Oidhreachta an Chrannchuir Náisiúnta le tionscnamh a chur i gcrích a chuirfeadh daoine ar an eolas faoin scéal iontach a bhaineann le bunú Ghaeltacht Bhóthar Seoighe in Iarthar Bhéal Feirste in 1969. Ceiliúradh atá ann ar dhaoine, ar áit agus ar phobal – scéal faoi phobal lucht oibre in iarthar na cathrach a tháinig le chéile, gan aon tacaíocht rialtais ná aon infheistíocht de chineál ar bith, agus a thóg tithe agus scoileanna agus a d’fhorbair eastát gnó, seo uilig le linn laethanta foréigneacha na dTrioblóidí. Ó bunaíodh Gaeltacht Bhóthar Seoighe, tá an Ghaeilge agus pobal na Gaeilge ag croílár na hathnuachana i gcathair de na cathracha is uathúla san Eoraip.

We received money from the National Lottery Heritage Fund to deliver a project raising awareness of the unique and fascinating story behind the establishment of the Shaw's Road Gaeltacht in West Belfast in 1969. It is a celebration of people, place and community - a story of a West Belfast working class community, who came together, and without government support or any other form of investment, built homes, schools and developed a business park, all during the violent days of the Troubles. Since the establishment of the Shaw’s Road Gaeltacht in those early days of 1969, the Irish language and Irish language organisations have been and continue to be at the heart of the regeneration of one Europe’s most unique cities.