Facebook  Twitter  YouTube

 

Arts Matter NI

SUPPORT US / TOCAIGH LINN

Donations

Where your money goes:

Aisling Ghéar Theatre Co is a registered charity in NI. We are a busy, urban Irish language theatre company based in the Gaeltacht Quarter of West Belfast.

Your support will help secure the brightest possible future for this great cultural treasure and will ensure the continued development of Irish language theatre for a wide and diverse audience and will help Aisling Ghéar to

 • develop new audiences for  Irish language theatre
 • continue to produce high quality shows in venues at home and on tour
 • support the professional development of Irish language writers and commission new writing
 • contribute to community development and good relations by promoting cultural diversity
 • contribute to the development of cultural tourism and the creation of a new and positive image of Northern Ireland and its rich cultural heritage
 • improve the company's financial viability and long-term sustainability

 

Síntiúis

An áit a dtéann do chuid airgid:

Carthanas cláraithe i dTuaisceart Éireann is ea Compántas Amharclainne Aisling Ghéar, compántas gnóthach amharclainne Gaeilge atá lonnaithe i gCeathrú Ghaeltachta Iarthar Bhéal Feirste.

Cuideoidh an tacaíocht s’agat lena chinntiú go mairfidh agus go mbláthóidh an tseoid chultúrtha seo mar aon lena chinntiú go leanfar le forbairt na hamharclannaíochta Gaeilge ar son lucht féachana leathan ilghnéitheach. A bhuíochas le do chuidiú, beidh muid ábalta

 • lucht féachana nua a fhorbairt don amharclannaíocht Ghaeilge;
 • leanúint linn a léiriú seónna ardchaighdeáin in ionaid éagsúla sa bhaile agus ar camchuairt;
 • tacú le forbairt phroifisiúnta scríbhneoirí Gaeilge agus scríbhneoireacht nua a choimisiúnú;
 • ár gcion féin a dhéanamh  ar son na forbartha pobail agus an dea-chaidrimh agus muid ag cur chun tosaigh  na hilchineálachta cultúrtha;
 • ár gcion féin a dhéanamh ar son fhorbairt na turasóireachta cultúrtha agus ar mhaithe le híomhá úr dhearfa de Thuaisceart Éireann agus a oidhreacht shaibhir chultúrtha a chruthú;
 • inmharthanacht airgeadais an chompántais agus a inbhuanaitheacht fhadtéarmach a fheabhsú.